Strona startowa

Gene Laughter


Wypowiedz artysty
Bromolej jest dla mnie jak małżeństwo malarstwa, grafiki i fotografii. Mam nadzieję, że to małżeństwo jest szczęśliwe!
Moim celem w bromoleju iest przedstawienie nastroju i mocnego graficznego wyrazu.

Gene Laughter specjalizuje się w bromoleju, został laureatem licznych nagród na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.
Był uczestnikiem zbiorowych i indywidualnych wystaw w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Prowadzi warsztaty z proces bromolejowego w swojej pracowni, Bromoil Factory, przy Plant Zero Art Center w Richmond, Virginia.

Jest autorem książki "Bromoil 101, a working manual on the bromoil process.".

Gene Laughter jest założycielem i był prezydentem Photographic Arts Network of Virginia,jest honorowym członkiem Bromoil Circle of Great Britain, członkim Virginia Society for Photographic Art i International Society of Bromoilists.
Był przewodniczącym Sekcji Bromoleju, a także demonstratorem i prelegentem na Międzynarodowym Sympozjum Fotografii Alterntywnej, które odbyło się w College of Santa Fe w 1999 i w 2001 roku.